Ansvarlig Redaktør

Espen Bakke

Post- og besøksadresse:
Norges Luftsportforbund / Modellflyseksjonen
Møllergata 39
0179 Oslo

Annonsesalg
Sissel Bjerkeset
Polinor Fagpresse AS
Epost: sissel@eddapresse.no
Tlf.: 922 10 891

Vil du skrive i MI?

MI mottar gjerne innlegg og artikler fra leserne, men honorerer ikke innlegg. Fagrelatert stoff sendes til den enkelte spalteredaktør. Alt annet sendes direkte til ansvarlig redaktør. Vi foretar eventuell korrektur og oppsett av artikkel.  Send oss ren tekst, helst i MS Word format. Husk stavekontroll!

Send bildefiler separat, ikke monter bildene i Word, da kan de ikke trykkes. Bildene må ha minst 300 dpi (punkter pr. tomme) oppløsning. Ikke beskjær bildene. Husk alltid å skrive en bildetekst til hvert bilde, og få med navn på modell, pilot og fotograf! Vi har systemer for oversending av store filer, ta kontakt med redaktør for avtale dersom filstørrelsen overstiger 25 MB.

Innsendte innlegg kan bli forkortet og redigert, og vi forbeholder oss retten til å refusere innlegg.

Spalteredaktører

Friflukt 
Tor Bortne
E-post: tobortne@bbnett.no

Linekontroll 
Norvald Olsvold
E-post: norvald.osvold@getmail.no

Sportspalten
Rolf Leirro
E-post: roleirro@online.no

F3A
Jon Gunnar Wold
E-post: jgw@mailbox.org

Helikopter
James Derek Eikeland
E-post: Jamesderekeikeland@gmail.com

IMAC 
Jon Sudbø
E-post: jsudbo@yahoo.no

Skala 
Narve L. Jensen
E-post narve@ebnett.no 

Seilfly 
Dag Wingerei
E-post: dagwingerei@gmail.com

FPV racing
Even Braaten
E-post: even.braaten@hotmail.com